Utlånskajakker flyttet til nynaustet

Utlånskajakkene er nå flyttet til det nye naustet. Nøkkel passer både i gammelt og nytt naust.
Kajakker er plassert helt nede til høyre:

De fire kajakkene er plassert som følger sett ovenfra:
– BD Muktuk
– Valley Aquanaut Club
– BD Inukshuk
– NDK Romany

For mer informasjon se her.