Felles padleturer

Hvert år legges det opp til flere fellesturer for padlefolket. Sjekk ut http://www.kntur.no og siste utgave av turheftet for utfyllende informasjon.

Padlegruppen vil oppdatere facebook-sidene fortløpende når vi skal ut på andre turer.